This e-shop uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

More information
Accept all cookies Personalise
Accept selected cookies

Správné umístění stojacího ventilátoru

 • Abyste měli jistotu, že ventilátor ustojí teplotu plně naložených kamen při vašem odchodu, roztopte kamna na nejvyšší možnou teplotu, kterou běžně dosahují.
 •  Ventilátor Ekovent umístěte na vrchní desku rozpálených kamen co nejdále od kouřovodu tak, aby kolem něho mohl proudit chladnější vzduch.
 •  Ujistěte se, že ventilátor nestojí v bezprostřední blízkosti kouřovodu. 
 • Nyní vyčkejte přibližně 5-10 min.
 • Ventilátor mějte stále pod dohledem.
 • V případě, že se ventilátor začne nadzvedávat o více jak 4 mm, je teplota kamen v tomto místě příliš vysoká a bimetalový pásek na spodní straně ventilátoru signalizuje jeho možné přehřátí.
 • Ventilátor z kamen sundejte.
 • Teplota v tomto místě je příliš vysoká a hrozí spálení termoelektrického článku.
 • Nechte jej mírně vychladnout. Ventilátor pak umístěte na jiné, chladnější místo. Zpravidla to bývá na rozích či více na kraji. 
 • V případě, že se ventilátor již nenadzvedává a teplota kamen dosahuje běžné teploty topení, našli jste ideální umístění pro Ekovent.
 • Na tomto místě ho již můžete nechat fungovat bez dozoru.
 • Pokud ventilátor nefunguje správně, zkuste najít příčinu potíží zde.

 


Správné umístění ventilátoru na kouřovod

 • Abyste měli jistotu, že ventilátor ustojí teplotu plně naložených kamen při vašem odchodu, roztopte kamna na nejvyšší možnou teplotu, kterou běžně dosahují.
 •  Umístěte ventilátor na kouřovod, ideálně 50 cm nad kamna. Čím níže ventilátor umístíte, tím je větší riziko jeho kompletního prohřátí a ventilátor nebude správně fungovat nebo hrozí jeho přehřátí.
 • Při používání ventilátoru doporučujeme zakoupit magnetický teploměr, který naleznete v naší nabídce zde, pro kontrolu správné teploty a zamezení přehřátí.
   
 •  Ačkoliv je ventilátor navržen do teploty 350°C, není žádoucí aby ventilátor byl umístěn na kouřovodu, kde delší čas teplota dosahuje více jak 280 °C.  

 

Co dělat pokud jsou kamna či kouřovod na ventilátor příliš horká?
V případě přehřívání ventilátoru na kouřovodu nebo na kamnech je dobré udělat mezi ventilátorem a kouřovodem vzduchovou mezeru. Tím minimalizujete riziko proti přehřátí. 

Ventilátor na kouřovod:
Takovou situaci lze vyřešit například vložením kovových tyček mezi tělo ventilátoru a kouřovod, tak aby vznikla vzduchová mezera.

Ventilátor na kamna:
Je nutné mezi ventilátor a kamna dát například kovový U profil, který otočíte vzhůru nohama a na něj ventilátor postavíte.