Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

Viac informácií
Prijať všetky súbory cookie Prispôsobte si
Prijať vybrané súbory cookie

Vrátenie tovaru v 14dennej lehote od prevzatia tovaru spotrebiteľom:

Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre vás nie je to pravé a chcete ho vrátiť v zákonnej 14dennej lehote?

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 Občianskeho zákonníka právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte na internete s osobným odberom na niektorej z našich kamenných predajní.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od zmluvy vám nevzniká, pretože obchodný zákonník túto možnosť neuvádza.

Kde tovar vrátiť


Tovar môžete vrátiť na našej adrese.
Svoje právo na vrátenie tovaru môžete uplatniť aj na diaľku, a to zaslaním tovaru na našu adresu:

Jakub Kasnar
Všeliby 16
547 01 Studnice

Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane spotrebiteľa.

Vrátený tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku. Takýto tovar nepreberáme a bude Vám vrátený späť bez nároku na náhradu dopravného.

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predovšetkým odporúčame nestrhávať ochranné fólie, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Peniaze za tovar Vám zašleme, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

V oboch prípadoch priložte ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD KÚPNEJ ZMLUVY (pdf, 42 kB).

Dodržanie 14 dennej lehoty

Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu písomne doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Nestačí ho v tento deň iba odoslať.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu tovar, ktorý prijal. Najneskôr však v zákonom uvádzanej lehote 14 dní.
Začiatok lehoty sa počíta od nasledujúceho dňa po prevzatí tovaru.

Obal


Originálny obal nie je nutný, aj napriek tomu má naša firma právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi oznámené, naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar. Ak teda bude chýbať originálny obal alebo bude poškodený, bude Vám naúčtovaný.

Tovar si môžete vyskúšať


Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu alebo niesť známky používania. Tovar môže byť použitý, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať naša firma s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade.
Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (nestrhávanie ochranných fólií, očistenie, skompletizovanie, správne zabalenie a pod.) Vzhľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy posudzovaný a riešený individuálne.

Príklad:
Zákazník si objedná a kúpi mini notebook, doma ho uvedie do prevádzky, bežne ho používa a zistí, že nespĺňa jeho požiadavky. Avšak ho už použil a softvér už nie je čistý a nastavený bez zásahov používateľa. Nič nie je stratené, použitím nezaniká nárok na odstúpenie od zmluvy, ale spotrebiteľ bude musieť uhradiť náklady spojené s opätovnou inštaláciou softvéra.

Vrátená čiastka:
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Podnikateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak spotrebiteľ zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Náklady spojené s prepravou od spotrebiteľa k podnikateľovi hradí spotrebiteľ.

Aké dokumenty priložiť?


K vrátenému tovaru vyžadujeme vždy predložiť doklad, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke, ďalej potom ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD KÚPNEJ ZMLUVY (pdf, 42 kB). Tento dokument vytlačte, vyplňte a vlastnoručne podpíšte. Odstúpenie od zmluvy môžete tiež napísať vlastnoručne. V takom prípade dbajte, aby malo všetky zákonné náležitosti. Pre zjednodušenie ale odporúčame náš vyššie uvedený formulár.

Bez týchto dokumentov Vám nemôžu byť Vaše peniaze vrátené, preto im venujte patričnú pozornosť.

Všetku komunikáciu je potrebné vykonávať písomne a so všetkými zákonnými náležitosťami, telefonické volanie a sms sú v tomto prípade veľmi nevhodné. Odporúčame využiť náš email: info@goodgoods.cz


Aký tovar sa nedá vrátiť vôbec?

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, na dodávku novín, periodík a časopisov.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.


Stručný prehľad na záver


Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi písomne doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Nestačí ho v tento deň iba odoslať.
Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvoria napr. audio a video nosiče.
Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s novým balením tovaru.
Je možné vrátiť aj tovar použitý, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru.
Zákazník dostane späť svoje peniaze najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy a ak je tovar vrátený v zákonom stanovenej lehote.