Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě od převzetí zboží spotřebitelem:

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení od smlouvy vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.


Kde zboží vrátit
Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit zasláním zboží na naši adresu:

ADRESA PRO DORUČENÍ ZBOŽÍ:
Jakub Kasnar
Všeliby 16
547 01 Studnice


Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně spotřebitele.

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku. Takové zboží nepřebíráme a bude Vám vráceno zpět bez nároku na náhradu dopravného.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, především doporučujeme nestrhávat ochranné folie, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (pdf, 42 kB).

Dodržení 14denní lhůty

Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu písemně doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
Odstoupí - li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu zboží, které obdržel. Nejpozději však v zákonem uváděné lhůtě 14 dnů.
Začátek lhůty se počítá od následujícího dne po převzetí zboží.

Obal

Originální obal není nutný, i přesto má naše firma právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi sděleny, naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Pokud tedy bude chybět originální obal nebo bude poškozen, bude Vám naúčtován.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení nebo nést známky užívání. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít naše firma s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (nestrhávání ochranných folií, očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy posuzován a řešen individuálně.

Příklad:
Zákazník si objedná a koupí mini notebook, doma jej uvede do provozu, běžně ho používá a zjistí, že nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ho už použil a software již není čistý a nastaven bez zásahů uživatele. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit náklady spojené s reinstalací software.

Vracená částka:

Odstoupí - li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Náklady spojené s přepravou od spotřebitele k podnikateli hradí spotřebitel.

Jaké dokumenty přiložit?

K vracenému zboží vyžadujeme vždy přiložit DOKLAD, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku, dále pak Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (pdf, 42 kB). Tento dokument vytiskněte, vyplňte a vlastnoručně podepište. Odstoupení od smlouvy můžete také napsat vlastnoručně. V takovém případě dbejte, aby mělo všechny zákonné náležitosti. Pro zjednodušení ale doporučujeme náš výše uvedený formulář.

Bez těchto dokumentů Vám nemohou být Vaše peníze vráceny, proto jim věnujte patřičnou pozornost.

Veškerou komunikaci je třeba provádět písemně a se všemi zákonnými náležitostmi, telefonické volání a sms jsou v tomto případě velmi nevhodné. Doporučujeme využít náš email: info@goodgoods.cz

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.


Stručný přehled na závěr


- Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.
- Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli písemně doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
- Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
- Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
- Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
- Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy a pokud je zboží vráceno v zákonem stanovené lhůtě.