Ten sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu.

Więcej informacji
Zaakceptuj wszystkie pliki cookie Być uosobieniem
Zaakceptuj wybrane pliki cookie

Zwrot towaru przez konsumenta w ciągu 14 dni od odbioru towaru:

Jak postępować, jeśli nie jesteś zadowolony z towarem i chcesz go zwrócić w ustawowym terminie 14 dni?

Jeżeli jesteś konsumentem, to zgodnie z § 1829 Kodeksu cywilnego masz prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia towaru. Możesz zrobić to, nawet jeśli wykonasz zamówienia za pośrednictwem internetu z odbiorem osobistym w którymś z naszych sklepów.

Jeżeli nie jesteś konsumentem, tzn. jeśli kupujesz towar w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub handlowej (decyduje o tym podanie numeru REGON na dowodzie zakupu), nie masz prawa do odstąpienia od umowy, ponieważ Kodeks cywilny nie umożliwia tego.

Gdzie zwrócić towar

Towar można zwrócić na nasz adres.
Prawo do zwrotu towaru można zastosować również na odległość, wysyłając towar na adres:

ADRES DO ZWROTU TOWARU
Jakub Kasnar
Vseliby 16
54701 Studnice
Czechy

Koszt odesłania towaru w tym przypadku ponosi konsument.

Towar przeznaczony do zwrotu powinien być dobrze zapakowany, by nie doszło do uszkodzenia podczas przesyłki. W żadnym przypadku nie przesyłaj towaru za pobraniem. Takich towarów nie przyjmujemy, zostaną one odesłane z powrotem bez prawa do żądania poniesionych kosztów dostawy.

O ile to możliwe, towar powinien być w stanie pierwotnym, polecamy przede wszystkim nie zdejmować folii ochronnej, by zapobiec ewentualnemu obniżeniu zwrotu kosztów poniesionych w doprowadzeniu towaru do stanu pierwotnego.

Pieniądze za towar wysyłamy najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

W obu przypadkach należy dołączyć Odstąpienie od umowy kupna przez konsumenta (pdf, 42 kB).

Dotrzymanie terminu 14-dniowego

Od umowy kupna można odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od przyjęcia towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi być dostarczone sprzedawcy w formie pisemnej najpóźniej ostatniego dnia 14-dniowego okresu. Nie wystarczy go w tym dniu tylko wysłać.

Jeżeli konsument odstąpi od umowy, to wysyła lub przekazuje przedsiębiorcy bez zbędnej zwłoki towar, który otrzymał. Najpóźniej owszem w terminie 14 dni. Początek okresu liczony jest od następnego dnia po otrzymaniu towaru.

Opakowanie

Oryginalne opakowanie nie jest wymagane, choć nasza firma ma prawo do odszkodowania rzeczywiście poniesionych kosztów związanych ze zwrotem towaru. Koszty te zawsze są rozpatrywane indywidualnie i jako takie są oznajmiane klientowi, są odliczone od kwoty zwróconej klientowi. Jeśli więc będzie brakować opakowanie oryginalne albo będzie ono uszkodzone, to koszty te ponosi kupujący.

Towar można wypróbować

Nie powinno owszem dojść do widocznego zużycia lub towar nie może wykazywać śladów używania. Może być używany, trzeba owszem myśleć o tym, że firma ponosi koszty, by doprowadziła towar do stanu pierwotnego, może więc żądać zapłaty.

Jeśli klient sam doprowadzi towar do stanu oryginalnego (towar ma folię ochronną, jest czysty, kompletny, prawidłowo zapakowany itd.), to kupujący unika dodatkowym opłatom. Ze względu na różnorodność towarów każdy przypadek odstąpienia od umowy jest oceniany i rozwiązywany indywidualnie.


Przykład:
Klient zamawia i kupuje laptop, w domu rutynowo go używa, stwierdzając, że nie spełnia jego oczekiwań. Jednak był już używany, software nie jest już czysty, doszło do interwencji użytkownika. Nic nie jest stracone, używając go, nie wygasa prawo do odstąpienia od umowy, konsument owszem musi zapłacić koszty związane z ponowną instalacją oprogramowania.

Kwota zwrócona:

Jeżeli konsument odstąpi od umowy, to przedsiębiorca zwróci mu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie czternastu dni od odstąpienia od umowy, wszystkie środki finansowe łącznie z kosztami dostawy, które od niego na podstawie umowy sprzedawca otrzymał, w jednakowy sposób. Przedsiębiorca zwróci konsumentowi przyjęte środki finansowy w inny sposób, jeśli konsument zgodzi się i jeśli z tego powodu nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeżeli konsument wybrał inny niż tańszy sposób dostawy towaru, który oferuje sprzedawca, zwróci sprzedawca konsumentowi koszty dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszymi oferowanemu sposobu dostawy towaru.


Koszty związane z transportem od konsumenta do przedsiębiorcy ponosi konsument.

Jakie dokumenty dołączyć?

Do zwracanego towaru zawsze należy załączyć dokument potwierdzający, że towar został kupiony w naszym sklepie, ułatwiając nam w ten sposób identyfikację danego towaru i żądania, dalej potem Odstąpienie konsumenta od umowy kupna (pdf, 42 kB). Dokument ten należy wydrukować, wypełnić i osobiście podpisać. Odstąpienie od umowy można również napisać własnoręcznie. W takim przypadku trzeba upewnić się, że posiada wszystkie wymogi prawne. W celu uproszczenia polecamy wykorzystać wyżej podany formularz.

Bez wyżej wymienionych dokumentów nie zostaną zwrócone Ci pieniądze, dlatego trzeba je przesłać.

Wszelka komunikacja powinna odbywać się w formie pisemnej i ze wszystkimi formalnościami prawnymi, rozmowy telefoniczne i SMS-y są w tym przypadku niewłaściwe. Zaleca się korzystać z e-mailu: info@goodgoods.cz

Jakiego towaru nie można zwrócić?

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeśli chodzi o:

dostawę towaru dostosowanego do życzeń konsumenta lub jego osoby, jak również towarów podlegających szybkiemu pogorszeniu, zużyciu, starzeniu się,

dostawę nagrań audio i wideo i programów komputerowych, jeżeli konsument zniszczył ich oryginalnego opakowania,

dostawę gazet, periodyków i czasopism.


Wyjątkiem są przypadki, w których odstąpienie od umowy było wyraźnie uzgodnione.


Krótki przegląd – podsumowanie

- od umowy kupna można odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru.

- odstąpienie od umowy kupna musi być dostarczone dostawcy w formie pisemnej nie później niż ostatniego dnia okresu 14-dniowego. Nie wystarczy w tym dniu tylko go przesłać.

- jeżeli dojdzie do rozpakowania i używania towaru, nie zanika prawo do odstąpienia od umowy bez podania powodu. Wyjątkiem są np. nagrania audio i wideo.

- towar nie musi zostać zwrócony w opakowaniu oryginalnym, owszem dostawca ma prawo do zwrotu kosztów związanych z przepakowaniem towaru.

- można zwrócić również towar używany, owszem dostawca ponownie ma prawo pokryć koszty związane z doprowadzeniem towaru do stanu oryginalnego. Koszty te mogą teoretycznie osiągnąć nawet pełnej ceny towaru.

- klient otrzyma pieniądze z powrotem w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, jeśli towar jest zwrócony w terminie ustawowym.